انواع خدمات در گروه بالغین

مراقبت در منزل (HOME CARE)

تعریف : ارائه خدمات درمانی – توانبخشی – مراقبتی در منزل به * بالغینی که دچار بیماریهای موسکولواسکلتال هستند قادر به مراجعه به مراکز توانبخشی نیستند . این خدمات به صورت گروهیTeam Work)) ارائه می گردد.

*منظور از بالغین کلیه افرادی هستند که در سن 60-18 سال هستند دچار مشکلات موسکولواسکلتال شده اند.

نکات مربوط به  Home Care

 • اگر بیمار نیاز به آزمایشات پارا کلینیکی داشته باشد به آزمایشگاه ارجاع می گردد.
 • نتیجه آزمایشات انجام شده توسط پزشک رویت می گردد و در صورت نیاز به دارو ، توسط پزشک نسخه تجویز و از داروخانه مرکز تهیه می گردد.
 • متخصص بر اساس ارجاع پزشک درمانگاه نامبرده را ویزیت می نماید .
 • در صورت نیاز به ارجاع به کارشناسان تیم ؛ فرمهای مربوطه در پوشه شماره 1 توسط وی تکمیل می گردد.
 • کارشناسان تیم توانبخشی شامل فیزیوتراپ ، کاردرمان ، گفتاردرمان ، روانشناس ، تغذیه ، شنوایی شناس ،پرستار و مددکار می باشند .
 • تیم توانبخشی فرمهای مربوطه به پوشه 2 را تکمیل می کنند .
 • در صورت نیاز یک یا چند نسخه از فرمهای شماره 03 FM07 تکمیل می گردد .
 • در صورت نیاز جلسات به طور منظم و هفتگی برگزار می شود .
 • در خصوص ادامه درمان یا قطع آن تصمیم گیری می شود .


شرایط ورود :

 1. با توجه به تشخیص تیم درمان-توانبخشی بیمار قادر به حضور در مرکز جهت دریافت خدمات نباشد .
  • بدلیل منع طبی جهت انتقال بیمار
  • مشکلات موجود در محل سکونت بیمار جهت انتقال
  • نداشتن مراقب در منزل
 2. عدم تمایل بیمار به استفاده از آسایشگاه شبانه روزی یا بیمارستان ( مقیم نشدن در مرکز )

شرایط خروج :

تعریف : مرکزی است که با ارائه خدمات اجتماعی ، توانبخشی و درمانی به ارتقاء سطح استقلال و مشارکت اجتماعی و پیشگیری از کاهش توانایی های بیمار کمک می کند .

نکات مربوط به  Day Care

 • اگر بیمار نیاز به آزمایشات پارا کلینیکی داشته باشد به آزمایشگاه ارجاع می گردد.
 • نتیجه آزمایشات انجام شده توسط پزشک رویت می گردد و در صورت نیاز به دارو ، توسط پزشک نسخه تجویز و از داروخانه مرکز تهیه می گردد.
 • سن بالای 60 سال (سن کمتر از 60 سال در صورت تمایل خود فرد و ارزیابی تیم تخصصی ).
 • ارائه رضایت نامه شفاف و متعهد شدن یکی از اعضاء خانواده یامعرف سالمند جهت حضور در بخش مراقبت روزانه.
 • سالمند که به علت تنهایی و نبودن مراقب و اعضاء خانواده نتوانند به زندگی مستقل خود در منزل ادامه دهد.
 • سالمند که مشکل خانوادگی یا زناشویی دارند و یا هر نوع مورد آزار و اذیت قرارر می گیرد ( در صورت توافق و تعهد خود بیمار ).
 • کلیه سالمندانی که نیاز به تقویت مهارتهای اجتماعی و تحریکات محیطی دارند.
 • سالمندانی که دچار اختلالات روانی ( افسردگی ، اضطراب ، دمانس در مرحله اولیه و آسیب شناختی و اختلال حافظه و ..) هستند و خدمات مرکز برای آنها مفید باشد.
 • بیمارانی که نیاز به دریافت خدمات توانبخشی ، اجتماعی و اوقات فراغت دارند ، برای پذیرش در اولویت هستند.
 • ارائه برنامه درمانی ، اجتماعی منوط به تمایل بیمار و خانواده وی می باشد.
 • در صورت مناسب بودن شرایط بیمار برای دریافت کلیه خدمات در سه حیطه توانیخشی ، کارگاهها و اوقات فراقت برنامه به صورت روزانه ارائه می گردد.
 • با توجه به شرایط بیمار و نوع اختلال برنامه کارگاهها تعیین می شود.
 • کارشناسان تیم توانبخشی شامل فیزیوتراپ ، کاردرمان ، گفتاردرمان ، روانشناس ، تغذیه ، شنوایی شناس ،پرستار و مددکار می باشند.
 • تیم توانبخشی فرمهای مربوطه به پوشه 2 را تکمیل می کنند.
 • در صورت نیاز جلسات به طور منظم و هفتگی برگزار می شود .(درموارد عادی پس از 3 ماه ).
 • در خصوص ادامه درمان یا قطع آن تصمیم گیری می شود.
 • تعداد جلسات درمانی با توافق خانواده تعیین می گردد.
 • بررسی برناه درمانی ، اجتماعی و اوقات فراغت.

شرایط ورود :

 1. انتقال از H.C به D.C در بیمارانی که از حالت Bed riden خارج شده اند و توانایی مراجعه به مرکز را دارند .
 2. نیاز بیمار به مداخلات توانبخشی که مستلزم بکارگیری تجهیزات موجود در مرکز می باشد .
 3. بیمارD.V که نیاز به مداخلات گروههای مختلف توانبخشی بصورت دراز مدت و طبق برنامه مدون دارد .

شرایط خروج :

 1. در شرایطی که با توجه به تشخیص تیم درمان و توانبخشی ، مددجو به مرحله ای رسیده باشد که نیاز به ادامه مداخلات نداشته باشد که در این صورت می تواند از خدمات D.V استفاده کند .
 2. تمایل بیمار و خانواده از ادامه برنامه توانمند سازی.
 3. در صورتیکه با توجه به تشخیص تیم درمان و توانبخشی مددجو در شرایط جسمانی قرار گرفته باشد که قادر به مراجعه به مرکز نباشد که در صورت واجد شرایط بودن به برنامه مراقبت در منزل HOMECARE منتقل می شود.
 4. بستری بیمار در آسایشگاه.

ویزیت روزانه (DAY VISIT)

تعریف : در این نوع خدمات مددجو می تواند به صورت آزاد به مرکز مراجعه کرده و با توجه به نیاز خود از خدمات موجود شامل پزشکی ، پرستاری ، فیزیوتراپی ، کاردرمانی ، گفتار درمانی ، روانشناسی ، کارشنای تغذیه و شنوایی شناسی استفاده نماید .

نکات مربوط به Day Visit

 • اگر بیمار نیاز به آزمایشات پارا کلینیکی داشته باشد به آزمایشگاه ارجاع می گردد.
 • نتیجه آزمایشات انجام شده توسط پزشک رویت می گردد و در صورت نیاز به دارو ، توسط پزشک نسخه تجویز و از داروخانه مرکز تهیه می گردد.
 • متخصص بر اساس ارجاع پزشک درمانگاه نامبرده را ویزیت می نماید .
 • در صورت نیاز به ارجاع به کارشناسان تیم ؛ فرمهای مربوطه در پوشه شماره 1 توسط وی تکمیل می گردد.
  1. منظور از ترخیص موارد ذیل می باشد.
  2. نیاز به توانبخشی ندارد.
  3. ارجاع به بیمارستان جهت مراقبتهای ویژه.
  4. ارجاع جهت آزمایشات ، رادیولوژی ، اسکن ، MRI و ....
  5. تجویز دارو.
 • کارشناسان تیم توانبخشی شامل فیزیوتراپ ، کاردرمان ، گفتاردرمان ، روانشناس ، تغذیه ، شنوایی شناس ،پرستار و مددکار می باشند.
 •  تیم توانبخشی فرمهای مربوطه به پوشه 2 را تکمیل می کنند.
 • برنامه درمانی بیمار به صورت روزانه و یا هفتگی تنظیم می شود.
 • در صورت نیاز جلسات به طور منظم و هفتگی برگزار می شود.
 • در خصوص ادامه درمان یا قطع آن تصمیم گیری می شود.
 • نیاز به ادامه درمان و توانبخشی ندارد.
 • دران کامل شده.
 • بیمار تمایل به ادامه درمان ندارد.
 • بیمار به Day Care یا Home care منتقل شده است.
افزودن نظر

درج نظر به عنوان میهمان

0
 • هیچ نظری یافت نشد