پذیرش

شرایط

سالمندان، معلولان و بیماران ام. اس از هر نژاد و ملیتی که باشند تنها با شرایط زیر و پس از بررسی کارشناسان مرتبط این مرکز، پذیرش می شوند:

  • بی بضاعت بودن و عدم تمکن مالی و وجود مشکلات اجتماعی.
  • عدم وجود سرپرست و یا احراز هرگونه شرایطی که به واسطه آن نگهداری ازمددجو در منزل ممکن نباشد.
  • برخورداری از سلامت روانی، عدم اختلال روانی در حد خودآزاری و یا دیگر آزاری.
  • داشتن حداقل 18 سال سن برای معلولان.

 

افزودن نظر

درج نظر به عنوان میهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد
No images found.